top of page
Foto Serioos.jpg

SERIÓÓS

Wij geloven in de kracht van diversiteit. Het inzichtelijk maken van diversiteit kan ervoor zorgen dat een bedreiging in een kans verandert om dichterbij elkaar te komen. Het ontwikkelen van meer begrip voor anderen begint bij het openstaan voor andere idealen.

Wij willen meer verbinding en inclusiviteit realiseren in de maatschappij. Dit willen wij bereiken met diverse groepen, zoals met diverse opleidingsniveaus, culturele achtergronden, inkomstenbronnen en politieke voorkeuren. Wij doen dat door ons te verdiepen in de verschillen van mensen. Verdieping kan leiden tot begrip, respect en waardering voor andermans normen en waarden.

 Meis, co-artistiek leider van SERIÓÓS, is opgegroeid in Utrecht. Nu ziet zij met eigen ogen verschillende mensen naast elkaar leven in plaats van met elkaar. Met onze missie en visie vinden wij het belangrijk om in Utrecht te opereren. Wij streven naar meer verbinding in Utrecht.

bottom of page