top of page
Foto Daan.jpg

COMPANY RED YELLOW AND BLUE

Compagnie Red Yellow & Blue is gevestigd in Utrecht en richt zich ook op de nieuwe ontwikkelingen die zich in deze stad afspelen. Het is - qua bevolkingsopbouw - een jonge stad, waarin we ons zeer thuis voelen. Ambitie is om ons met dit jonge gezelschap nadrukkelijk te verbinden met de groeiende groep van studenten / jong volwassenen die zich richten onder meer op filosofie, humanistiek, kunst. Tijdens en na hun studie maken ze Utrecht meer en meer tot een bolwerk van jonge mensen met kennis op talloze vlakken. En juist deze mensen willen we aanspreken.

Daarnaast wil het gezelschap zich ook ontwikkelen door met niet-culturele instellingen te gaan samenwerken. Zo zal er in 2021 een nieuwe voorstelling gemaakt worden over het Nederlandse strafsysteem in samenwerking met de Utrechtse Rechtbank en in 2022 zullen de Utrechtse gemeenteraad verkiezingen de hoofdrol spelen in een nieuwe komedie die zich af zal spelen in het stadskantoor.

bottom of page